Vektorski format u dizajnu odnosi se na način predstavljanja grafike pomoću vektora, matematičkih instrukcija koje opisuju oblike, linije, boje i druge elemente. Ovo je suprotno od rasterskog formata koji koristi piksele za predstavljanje slike. Glavna prednost vektorskih formata, kao što su SVG (Scalable Vector Graphics), AI (Adobe Illust